- Smartengeld Berekenen -

Heeft us letselschade opgelopen? Bereken online de hoogte van uw smartengeld
header

Juridische Uitspraak:


Verdachte schiet caféhouder door het hoofd als deze verdachte wil aanspreken op zijn gedrag

10-2013
misdrijf
€98.414,-*
smartengeld misdrijf
Op maandag 26 maart 2012 vindt rond 13.30 uur een schietincident plaats voor het Belastingkantoor bij het (kleine) Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost. Het slachtoffer [persoon 1] wordt daarbij door een kogel in zijn hoofd geraakt en valt zwaargewond neer. In burger dienstdoende politieambtenaren [persoon 7] en [persoon 2] zijn daarvan toevallig getuige. Politieambtenaar [persoon 2] gaat achter de verdachte aan die na de schietpartij de trap naar de Bijlmerdreef is opgelopen.

Op de Bijlmerdreef vindt vervolgens een schietpartij plaats tussen verdachte en politieambtenaar [persoon 2] waarbij de auto van een toevallige passant, [persoon 5], wordt geraakt door een kogel. Verdachte weet te ontkomen en is ongeveer tien minuten later in een binnentuin aan de Kneppelweg. Hij wordt daar gevonden door politieambtenaren [persoon 3] en [persoon 4]. Vervolgens wordt in die binnentuin over en weer geschoten door verdachte en de beide agenten. [persoon 3] loopt hierbij een kogelverwonding in zijn voorhoofd op. Verdachte wordt - naar later blijkt door [persoon 3] – in zijn borst geraakt en valt uiteindelijk gewond neer. Hij wordt vervolgens overmeesterd door andere ter plaatse gearriveerde politieambtenaren. Vervolgens wordt verdachte overgebracht naar het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

Slachtoffer [persoon 1] is bij het schietincident zwaar gewond geraakt. Hij zal de rest van zijn leven de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de schietpartij ondervinden. Politieambtenaar [persoon 3] is bij de schietpartij in de binnentuin eveneens gewond geraakt aan zijn hoofd, maar heeft geen blijvend lichamelijk letsel opgelopen. Het geding heeft zich met name toegespitst op de vraag of verdachte opzettelijk en met voorbedachte raad heeft gehandeld en of verdachte een beroep op noodweer, noodweer exces dan wel putatief noodweer toekomt.

De rechtbank zal de feiten – anders dan in de tenlastelegging - in chronologische volgorde behandelen. Daarbij zal zij voor de leesbaarheid van het vonnis per feit de verweren bespreken.

Aan verdachte is na wijziging op de zitting – kort gezegd – ten laste gelegd dat hij zich op 26 maart 2012 te Amsterdam heeft schuldig gemaakt aan: primair: poging tot moord dan wel poging tot doodslag op [persoon 1], subsidiair zware mishandeling van die [persoon 1],
poging tot moord dan wel poging tot doodslag op politieambtenaar [persoon 2],
poging tot moord dan wel poging tot doodslag op politieambtenaren [persoon 3] en [persoon 4],
poging tot doodslag dan wel poging tot zware mishandeling van [persoon 5],
het voorhanden hebben van een pistool en munitie,
bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht dan wel met zware mishandeling van [persoon 6],
en dat hij zich op 24 maart 2012 te Amsterdam heeft schuldig gemaakt aan:
7. belediging van [persoon 6],
8. bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht dan wel met zware mishandeling van [persoon 6].

Wat vindt u van het betaalde bedrag aan smartengeld?

schrijf een beoordeling over deze smartengeld uitspraak

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan vier pogingen tot moord, te weten op de café-eigenaar [persoon 1] en op drie politieagenten, alsmede één poging tot doodslag op [persoon 5]. Verdachte droeg op 26 maart 2012 een gebruiksklaar en met scherpe patronen geladen vuurwapen in zijn broeksband. Toen [persoon 1] verdachte wilde aanspreken op zijn gedrag in café [naam A], heeft verdachte het vuurwapen tevoorschijn gehaald, op [persoon 1] gericht en op korte afstand een kogel afgevuurd richting [persoon 1]. Deze kogel heeft zich aan de zijkant verticaal door het hoofd van [persoon 1] geboord, waardoor hij zwaar gewond is geraakt. [persoon 1] is ternauwernood aan de dood ontsnapt. Daarna is de verdachte verder gelopen en heeft hij vervolgens politieambtenaar [persoon 2], die hem wilde aanhouden, beschoten. Daarbij heeft hij ook de auto van [persoon 5], die voor het verkeerslicht stond te wachten, in het bestuurdersportier geraakt. Vervolgens is verdachte verder weggelopen en uiteindelijk op zijn vlucht terechtgekomen in een binnentuin waar hij werd benaderd door politieambtenaren [persoon 3] en [persoon 4].

Ook op hen heeft verdachte onmiddellijk het vuur geopend. Een door verdachte afgevuurde kogel heeft [persoon 3] midden in zijn voorhoofd geraakt, waardoor [persoon 3] een kogelverwonding aan zijn voorhoofd heeft opgelopen. De agenten hebben doodsangsten uitgestaan, terwijl zij hun werk deden. De beschrijving door de politieambtenaren [persoon 2], [persoon 3] en [persoon 4] van hun vuurgevecht met verdachte laat zien in welke kwetsbare positie zij zich toen hebben bevonden. Zij zijn met gevaar voor eigen leven achter verdachte aangegaan en het mag een klein wonder heten dat zij allemaal de confrontatie met verdachte hebben overleefd.

De grens tussen een poging en het voltooide delict is, zeker bij [persoon 1] en [persoon 3], uiterst dun, zoals de officier van justitie terecht heeft betoogd. Het is op geen enkele wijze aan verdachte te danken dat zij niet om het leven zijn gekomen. Blijkens hun schriftelijke slachtofferverklaringen hebben de gebeurtenissen een grote impact gehad op het leven van [persoon 1], [persoon 2], [persoon 3] en [persoon 4]. [persoon 1] heeft zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Hij heeft tien dagen in coma gelegen. Aanvankelijk werd verwacht dat hij niet meer zou kunnen spreken of lopen. De rechterzijde van zijn lichaam was verlamd. Na maanden van revalidatie en enkele operaties aan zijn schedel heeft hij nog steeds weinig kracht in zijn rechterarm en –hand waardoor hij deze slechts beperkt kan gebruiken. Ook lopen is erg moeilijk. Zijn spraak is ernstig aangetast geweest. Inmiddels kan hij zich met enige moeite verstaanbaar maken. Sinds het incident lijdt hij aan epileptische aanvallen waarvoor hij met medicijnen behandeld moet worden. Ook voor zijn gezin met 3 jonge kinderen heeft het gebeuren grote gevolgen gehad. Het incident heeft het leven van [persoon 1] verwoest, zo heeft hij verklaard.
Ook op de agenten [persoon 2], [persoon 3] en [persoon 4] heeft het schieten door verdachte, zowel in hun werk als privé, grote gevolgen gehad. Zij kampen nog steeds met de psychische gevolgen van de gebeurtenissen. Bij alle slachtoffers heerst nog steeds een gevoel van verbijstering over het nietsontziende gedrag van verdachte.
Daarnaast zijn ook omstanders op het Bijlmerplein, de Bijlmerdreef en omwonenden aan de Kneppelweg met de drie schietincidenten geconfronteerd. De feiten hebben zich voorgedaan midden op de dag en midden in Amsterdam Zuidoost. Daardoor is een zeer risicovolle situatie ontstaan en heeft verdachte ook de levens van bewoners en toevallige voorbijgangers in gevaar gebracht. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat dergelijke gewelddadige feiten die zich op straat en in een woonwijk afspelen, leiden tot maatschappelijke onrust en gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving.
De rechtbank neemt het verdachte voorts zeer kwalijk dat hij niet van de gebeurtenissen uit zijn verleden heeft geleerd. In Suriname heeft hij immers ook al ondervonden welke ernstige gevolgen het gebruik van een vuurwapen kan meebrengen. Door een door verdachte gelost schot met een vuurwapen is toen al een persoon overleden. Verdachte is voor dat feit in Suriname veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren en heeft deze straf ook uitgezeten. Desondanks heeft verdachte er niet alleen voor gekozen om een vuurwapen met patronen aan te schaffen en daarmee over straat te lopen, maar ook om dit vuurwapen te gebruiken.

Gelet op al het voorgaande kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor lange duur met zich brengt. Uitgangspunt bij moord is dat in de regel niet wordt volstaan met een lagere straf dan een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren. In het onderhavige geval is sprake van niet voltooide delicten, hetgeen over het algemeen tot een lagere strafoplegging leidt. Anderzijds heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan vier keer een poging tot moord, eenmaal poging tot doodslag en een bedreiging en belediging, hetgeen een aanzienlijk hogere gevangenisstraf rechtvaardigt. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte] , daarvoor strafbaar. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 20 (twintig) jaar . Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.
Wijst de vordering van [persoon 1] , wonende op het adres [adres 1] te [plaats] toe tot een bedrag van € 63.928,30 (drieënzestigduizend negenhonderdachtentwintig euro en dertig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Letselschade slachtoffer
smartengeld ziekenhuis opname

Een man van 47 jaar is slachtoffer geworden en heeft letselschade opgelopen.

Letselschade aan de volgende lichaamsdelen of opgelopen aandoeningen: overleden, pijn, poging tot moord.

Smartengeld uitgekeerd: €98.414,-*

Keywords: letselschade, smartengeld, misdrijf, mishandeling

Als ik rechter was dan...

Smartengeld is een uitkering boven op de schadevergoeding en is een tegemoetkoming voor geleden pijn en ergernis, maar vooral voor het feit dat het slachtoffer niet meer, zoals een normaal gezond mens, deel kan nemen aan het sociale leven. De kwaliteit van het leven is geheel of gedeeltelijk verdwenen.

Wij vragen u uw eigen oordeel te geven over de juridische uitspaken die zijn gedaan, omdat wij graag willen weten wat er bij u leeft. Is de rechtelijke macht een afspiegeling van wat er in de maatschappij leeft?

Mijn oordeel
:
:
:
:

Na het versturen van uw reactie wordt het door een admin gecontroleerd.

Reacties:
In deze juridische uitspraak is gekeken naar de letselschade en de gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is bepaald om onder andere de pijn, geestelijke schade en emotionele schade te compenseren voor zover mogelijk.

* Dit bedrag is berekend met het smartengeld bedrag van de oorspronkelijke juridische uitspraak inclusief de inflatie van die datum tot nu. Op deze manier kan het bedrag een indicatie geven van het smartengeld dat zal worden toegekend in een soortgelijk hedendaags letselschade geval.

Terug naar de smartengeld meter

10 Meest bekeken smartengeld uitspraken (juridisch)
Aard letsel Rubriek Views Type letsel
Verdachte schiet caféhouder door het hoofd als deze verdachte wil aanspreken op zijn gedragmisdrijf60159overleden pijn poging tot moord
Smartengeld wegens geluidsoverlast burenanders39724psychische problemen
Fietser gewond door aanrijding met autoverkeersongeval33340borst hersenschudding
Pols gebroken door frontale aanrijding als passagierverkeersongeval32063pols
Fietser aangereden door automobilistverkeersongeval31417been hoofd rug
Medische fout na bromfietsongevalmedisch28934benen rug wervelkolom
Smartengeld wegens bedrijfsongevalbedrijfsongeval28625hand
Linkerwijsvinger geamputeerd door vallende kastbedrijfsongeval27999wijsvinger
Blijvende beperkingen arm door nalatigheid artsmedisch27700arm
Diverse breuken door ongeval met slippende autoverkeersongeval27449been schedel schouder

10 Laatst ingevoerde smartengeld uitspraken (juridisch)
Aard letsel Rubriek Views Type letsel
zelfstandig aannemer mishandeld met bierglasmishandeling22590
Man pleegt ontucht met 13jarigeVerkrachting en incest23133
Man steekt vrouw en buurman doodmisdrijf21699
2 jaar gevangenisstraf voor verkrachtermisdrijf21023
Verdachte schiet caféhouder door het hoofd als deze verdachte wil aanspreken op zijn gedragmisdrijf60159overleden pijn poging tot moord
Meisje van 10 jaar shockschade door verwondingen van moederverkeersongeval22676
Motorrijder aangereden door auto op een kruisingverkeersongeval23449
Verdachte mishandeld vrouw met hakmesmisdrijf21572
Medisch specialist zwaar mishandeldmisdrijf22835
Hersenbeschadiging door beroepsziektebedrijfsongeval23308

Twitter

Over ons

smartengeldberekenen.nl
Landelijk onafhankelijk instituut voor gratis advies over letselschade en smartengeld
kantoor

Smartengeld heeft een beoordeling van 9,6