- Smartengeld Berekenen -

Heeft us letselschade opgelopen? Bereken online de hoogte van uw smartengeld
header

Juridische Uitspraak:


Verdachte mishandeld vrouw met hakmes

10-2013
misdrijf
€1.616,-*
smartengeld misdrijf
Op 21 april 2013, rond 16.23 uur, waren [verbalisant 1] en [verbalisant 2], beiden brigadier van Regio Noord- en Oost Nederland, belast met de noodhulpsurveillance binnen de gemeente Zutphen. Van de centralist van de meldkamer kreeg [verbalisant 1] te horen dat er een 112-melding van een vrouw was binnengekomen bij de KLPD te Driebergen. Het nummer waarmee gebeld was bleek gekoppeld aan het adres [adres]. De centralist verzocht [verbalisant 1] en[verbalisant 2] om naar dit adres te gaan. Uit onderzoek kwam voorts naar voren dat op dit adres woonachtig waren [verdachte] (hierna: verdachte) en mevrouw [slachtoffer]. Aldaar aangekomen werd de deur opengedaan door de [verbalisant 1] ambtshalve bekende verdachte. Desgevraagd liet verdachte [verbalisant 1] binnen, waarna verdachte uit het zicht verdween. Op dat moment zag [verbalisant 1] de hem ambtshalve bekende [slachtoffer] vanaf de eerste verdieping naar beneden komen. [verbalisant 1] zag en hoorde dat zij geëmotioneerd was en angstig overkwam. [verbalisant 1] constateerde een verwonding aan de linkerzijde van haar gezicht. [verbalisant 1] zag dan dat verdachte vanuit de hal de keukendeur opende de keuken in ging en daarna de keukendeur sloot. Daarna kwam verdachte uit de keuken lopen. [verbalisant 1] zag dat verdachte een bijl in zijn handen had en hiermee in de richting van [verbalisant 1] en[verbalisant 2] kwam lopen. Beide verbalisanten namen afstand door een stukje weg te lopen. [verbalisant 1] trok, gelet op de dreigende wijze waarop verdachte uit de woning kwam lopen met in zijn handen een bijl, vervolgens zijn dienstwapen en loste een waarschuwingsschot, daarbij verdachte in woord en gebaard duidelijk makend dat verdachte zijn bijl moest laten vallen. Verdachte reageerde niet op het aanspreken. Verdachte zwaaide hierbij met de bijl die hij nog steeds vasthield. Verbalisant[verbalisant 2] schoot vervolgens twee maal, waarbij na het tweede schot verdachte zijn woning binnen ging. Het relaas van [verbalisant 1] wordt ondersteund door het relaas van[verbalisant 2]. Verdachte heeft verklaard dat hij zich kon herinneren dat hij een hakbijl, waar je vlees mee doorsnijdt, in zijn handen heeft gehad. Verdachte had vervolgens kans gezien de woning te verlaten. Omstanders wezen naar de [adres]. De inmiddels te hulp geschoten verbalisanten [verbalisant 3] en[verbalisant 4] renden vanaf de [adres] in. Op enig moment zag [verbalisant 1] zijn collega’s [verbalisant 3] en[verbalisant 4] in de [adres] tegenover verdachte staan. Verdachte hield nog steeds de bijl in zijn handen. Met ook de inmiddels gearriveerde[verbalisant 2] gingen voornoemde verbalisanten rondom verdachte staan waarbij werd geroepen dat hij zijn bijl moest laten vallen. Tevergeefs werd verdachte met pepperspray bespoten. Verdachte liep van hen af de [adres] in met daarbij de bijl in zijn handen, waarmee hij wild om zich heen zwaaide. Verbalisant[verbalisant 2] heeft gerelateerd dat na het moment van het tevergeefs bespuiten met de pepperspray verdachte, met nog in zijn handen het hakmes, zich omdraaide en een slaande beweging in zijn richting maakte. Toen de verdachte daarna richting de Troelstralaan liep, zag[verbalisant 2] geen andere mogelijkheid dan verdachte in zijn been te schieten. Agent van politie[verbalisant 4] heeft gerelateerd dat hij een man zag met een hakmes in zijn handen. Na een tevergeefse poging van[verbalisant 4] om de verdachte na het bespuiten van pepperspray te overmeesteren, was het verdachte die meerdere malen wederom aan het zwaaien was met het hakmes, toen[verbalisant 4] op hem afliep om hem aan te houden. De bij de achtervolging van verdachte aanwezige brigadier [verbalisant 3] heeft gerelateerd dat verdachte op een gegeven moment zich omdraaide in zijn richting en daarbij een flinke keukenbijl in zijn rechterhand had. [verbalisant 3] zag dat hij deze bijl ophief en verder op hem af kwam lopen. [verbalisant 3] voelde zich op dat moment bedreigd. Bij zijn aanhouding verzette verdachte zich door zich los te rukken.[verbalisant 4] voornoemd voelde en zag dat de verdachte zich verzette tegen zijn aanhouding. Hij zag ook dat collega [verbalisant 3] de verdachte in bedwang probeerde te houden.[verbalisant 4] zag en voelde dat de verdachte nog steeds erg agressief was en zich steeds probeerde los te rukken. [verbalisant 1] voornoemd heeft hier over gerelateerd dat verdachte zich tegen zijn aanhouding verzette door tegen te werken met zijn armen, te spugen, te dreigen en te beledigen. Nadat de verdachte werd geboeid, zei verdachte tegen [verbalisant 3] voornoemd onder andere: “Ik weet jullie wel te vinden, ik herken je aan je stem en schiet jullie een kogel door de kop!” [verbalisant 4] voornoemd heeft hier over gerelateerd dat na het boeien van verdachte hij verbaal agressief was.[verbalisant 4] hoorde hem meerdere malen zeggen dat hij onze stemmen wel kon onthouden en als hij vrij kwam hij ons door de kop zou schieten. 13 Verbalisanten [verbalisant 5], hoofdagent van politie en [verbalisant 6], brigadier van politie, waren bij verdachte aanwezig op het moment dat verdachte op de brancard lag en naar het Spitaal-ziekenhuis te Zutphen vervoerd werd op 21 april 2013. Toen hij op de brancard lag, zagen zij dat verdachte zich hevig verzette en verbaal zeer agressief was. In de ambulance was de verdachte erg hard met zijn benen aan het schoppen waarbij hij zowel de brancard als de binnenkant van de ambulance raakte. 14 Beide verbalisanten waren bij verdachte toen hij uit zijn narcose ontwaakte. Beiden hoorden verdachte tegen hen zeggen: “Als ik uit de bajes zou komen, ga ik het bureau binnen lopen en dan tang tang tang”. Door de verbalisanten werd gezien dat verdachte zijn hand zo hield alsof hij een vuurwapen in zijn hand had. Beide verbalisanten hoorden verdachte vervolgens ook zeggen: “Ik zorg dan dat jullie ook in een ziekenhuisbed komen te liggen.

Wat vindt u van het betaalde bedrag aan smartengeld?

schrijf een beoordeling over deze smartengeld uitspraak

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte in de eerste plaats zijn in een slechte gezondheidstoestand verkerende partner zonder ook maar een enkele aanleiding in hun huis mishandeld heeft. Huiselijk geweld is een ernstige vorm van geweld, waardoor het veiligheidsgevoel van het slachtoffer in de huiselijke omgeving, een omgeving waar iemand zich juist veilig zou moeten voelen, wordt aangetast. Verdachte heeft vervolgens getracht zich te onttrekken aan zijn aanhouding door met een hakmes rond te zwaaien en in de richting te steken van opsporingsambtenaren die doende waren verdachte te overmeesteren. Verdachte is ook na het toedienen van pepperspray door blijven gaan met het bedreigen van verschillende opsporingsambtenaren. De omstandigheid dat verdachte uiteindelijk neergeschoten moest worden om overmeesterd te worden is een op zichzelf te betreuren feit, maar de rechtbank ziet op grond van de inhoud van het procesdossier geen aanleiding om met deze omstandigheid in matigende of strafverzwarende zin rekening te behouden. Zelfs korte tijd na zijn operatie in het ziekenhuis is verdachte door blijven gaan met het uiten van bedreigingen. Verdachte heeft zich voorts fysiek verzet tegen zijn aanhouding, zelfs na het moment dat hij was neergeschoten. Tenslotte houdt de rechtbank de verdachte verantwoordelijk voor het voorhanden hebben van een gaspistool en munitie.

De door verdachte geuite bedreigingen geven blijk van minachting voor het gezag, waardoor dit aldus wordt aangetast. Van opsporingsambtenaren wordt verwacht dat zij zich van hun taak kwijten. Zij hoeven zich niet, en al helemaal niet op strafrechtelijk te duiden wijze, te laten bedreigen wanneer zij juist ten dienste van de burger hun taak vervullen. Uit het rapport van de psycholoog komt onder meer naar voren dat verdachte een antisociale persoonlijkheidsstructuur heeft. Bij gebrek aan betrouwbare informatie is hier geen diagnostische omschrijving van te geven. Voorts stelt de psycholoog dat niet bekend is in hoeverre een eventuele ziekelijke stoornis aanwezig is. Wel is het zo, aldus de psycholoog, dat zijn verslaving aan alcohol zijn gedragskeuzes en gedragingen, zeker tijdens dronkenschap, negatief beïnvloeden. Verdachte reageert op het drinken van een bepaalde overmaat aan alcohol met agressiviteit wegens impulscontroleverlies en het bezorgt verdachte vaak een black-out zodat hij in een schemertoestand verkeert en hij gewelddadige handelingen verricht, waaraan hij later geen herinneringen heeft. Ten tijde van het tenlastegelegde was hij dúsdanig geïntoxiceerd door alcohol, dat dit hem een dergelijke black-out opleverde. De psycholoog trekt hier vervolgens de conclusie uit dat bij een dergelijke overmatig gebruik van alcohol verdachte zijn gedragskeuzes en gedragingen niet meer zelf kan bepalen en dat dit moet leiden tot een verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Rechtbank veroordeelt verdachte ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde feit tot gedeeltelijke betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [slachtoffer] van een bedrag van € 1.050,-- (duizendenvijftig euro) , vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 april 2013 en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering;

Letselschade slachtoffer
smartengeld ziekenhuis opname

Een vrouw van 45 jaar is slachtoffer geworden en heeft letselschade opgelopen.

Letselschade aan de volgende lichaamsdelen of opgelopen aandoeningen: arm, been, borst, emotionele shock, hoofd, pijn.

Smartengeld uitgekeerd: €1.616,-*

Keywords: letselschade,smartengeld, misdrijf, schieten,schadevergoeding

Als ik rechter was dan...

Smartengeld is een uitkering boven op de schadevergoeding en is een tegemoetkoming voor geleden pijn en ergernis, maar vooral voor het feit dat het slachtoffer niet meer, zoals een normaal gezond mens, deel kan nemen aan het sociale leven. De kwaliteit van het leven is geheel of gedeeltelijk verdwenen.

Wij vragen u uw eigen oordeel te geven over de juridische uitspaken die zijn gedaan, omdat wij graag willen weten wat er bij u leeft. Is de rechtelijke macht een afspiegeling van wat er in de maatschappij leeft?

Mijn oordeel
:
:
:
:

Na het versturen van uw reactie wordt het door een admin gecontroleerd.

Reacties:
In deze juridische uitspraak is gekeken naar de letselschade en de gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is bepaald om onder andere de pijn, geestelijke schade en emotionele schade te compenseren voor zover mogelijk.

* Dit bedrag is berekend met het smartengeld bedrag van de oorspronkelijke juridische uitspraak inclusief de inflatie van die datum tot nu. Op deze manier kan het bedrag een indicatie geven van het smartengeld dat zal worden toegekend in een soortgelijk hedendaags letselschade geval.

Terug naar de smartengeld meter

10 Meest bekeken smartengeld uitspraken (juridisch)
Aard letsel Rubriek Views Type letsel
Verdachte schiet caféhouder door het hoofd als deze verdachte wil aanspreken op zijn gedragmisdrijf60159overleden pijn poging tot moord
Smartengeld wegens geluidsoverlast burenanders39724psychische problemen
Fietser gewond door aanrijding met autoverkeersongeval33340borst hersenschudding
Pols gebroken door frontale aanrijding als passagierverkeersongeval32063pols
Fietser aangereden door automobilistverkeersongeval31417been hoofd rug
Medische fout na bromfietsongevalmedisch28934benen rug wervelkolom
Smartengeld wegens bedrijfsongevalbedrijfsongeval28625hand
Linkerwijsvinger geamputeerd door vallende kastbedrijfsongeval27999wijsvinger
Blijvende beperkingen arm door nalatigheid artsmedisch27700arm
Diverse breuken door ongeval met slippende autoverkeersongeval27449been schedel schouder

10 Laatst ingevoerde smartengeld uitspraken (juridisch)
Aard letsel Rubriek Views Type letsel
zelfstandig aannemer mishandeld met bierglasmishandeling22590
Man pleegt ontucht met 13jarigeVerkrachting en incest23133
Man steekt vrouw en buurman doodmisdrijf21699
2 jaar gevangenisstraf voor verkrachtermisdrijf21023
Verdachte schiet caféhouder door het hoofd als deze verdachte wil aanspreken op zijn gedragmisdrijf60159overleden pijn poging tot moord
Meisje van 10 jaar shockschade door verwondingen van moederverkeersongeval22676
Motorrijder aangereden door auto op een kruisingverkeersongeval23449
Verdachte mishandeld vrouw met hakmesmisdrijf21573
Medisch specialist zwaar mishandeldmisdrijf22835
Hersenbeschadiging door beroepsziektebedrijfsongeval23309

Twitter

Over ons

smartengeldberekenen.nl
Landelijk onafhankelijk instituut voor gratis advies over letselschade en smartengeld
kantoor

Smartengeld heeft een beoordeling van 9,6