- Smartengeld Berekenen -

Heeft us letselschade opgelopen? Bereken online de hoogte van uw smartengeld
header

Letselschadevergoeding

Heeft u letselschade, dan heeft u in principe recht op een schadevergoeding. Dit wordt smartengeld of letselschadevergoeding genoemd. Uw eigen verzekering en die van de tegenpartij bepalen of u daar recht op heeft en regelen de verdere schade afhandeling. Omdat er geen vaste juridische regels zijn voor schade afwikkeling, kan het proces lastig en traag verlopen en moet soms de rechter eraan te pas komen. Het is daarom raadzaam om zelf op zoek te gaan naar een letselschade advocaat deze kan een juiste inschatting maken van de te vorderen schadevergoeding.

Verlies van inkomen
Het kan natuurlijk zo zijn dat u door een ongeval niet meer in staat bent uw werkzaamheden uit te voeren. In dit gevalis er dus sprake van verlies van arbeidsvermogen en daardoor uw inkomen. U kunt voor een bepaalde tijd schade oplopen of blijvend deze gevolgen van het ongeval ondervinden. Als u ander (minder betaald) werk moet doen of carriere mogelijkheden mis loopt neemt u dit ook mee in de berekening van de letselschadevergoeding. Een letselschade advocaat kan voor ubepalen welke schade en in welke mate het wordt opgenomen in de berekening.

Smartengeld
Een ander onderdeel van de letselschadevergoeding is smartengeld. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin hetopgelopen letsel de vreugde aantast in het leven van het slachtoffer. U kunt begrijpen dat een schade aan de voeten van een pianist minder emotionele schade veroorzaakt dan een schade aan de voeten van een danser. Vaak wordt gekekennaar eerdere smartengeld uitspraken bij het bepalen van de hoogte. Op deze site kunt u daarom ook zoeken op uitspraken die lijken op uw geval.

Keywords: letselschadevergoeding, smartengeld berekenen, letselschade advocaat, schade berekening


Smartengeld berekenen

Met een aantal korte vragen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden tot het gratis verhalen van uw opgelopen letselschade en de mogelijk bijbehorende smartengeld vergoeding.

  • snel - binnen 5 minuten
  • makkelijk - korte vragen
  • direct uitslag - via email
  • gratis en vrijblijvend advies
  • mogelijk contact met een kantoor in uw buurt
AansprakelijkheidSchadeArbeidsongeschiktheidOverigUitslag

Aansprakelijkheid

In dit onderdeel kijken we naar de situatie van het ongeval en in hoeverre er een aansprakelijke tegenpartij bestaat op wie de schade verhaald kan worden.

Wat is de aard van uw ongeval?

(16130 letselschade slachtoffers hebben deze test gedaan)

Twitter

Over ons

smartengeldberekenen.nl
Landelijk onafhankelijk instituut voor gratis advies over letselschade en smartengeld
kantoor

Smartengeld heeft een beoordeling van 9,6