- Smartengeld Berekenen -

Heeft us letselschade opgelopen? Bereken online de hoogte van uw smartengeld
header

ZZP-er recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikte ZZP-er heeft recht op uitkering na bedrijfsongeval bij opdrachtgever

20120713 ROTTERDAM – Door de uitspraak van de Hoge Raad op 23 maart 2012 zijn ZZP’ers voortaan verzekerd tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid, omdat het criterium goed werkgeverschap aan de kant van de opdrachtgever ook voor ingehuurde externe krachten van toepassing is geworden. Voor de verzekeringskwestie is het niet langer van belang of de arbeidsongeschiktheid een werknemer betreft, omdat ook personen die buiten een dienstbetrekking werkzaamheden verrichten onder de uitkeringsbepaling vallen.

De uitspraak van de Hoge Raad betreft een zaak waarin een onverzekerde ZZP’er een ongeval krijgt tijdens het onderhoud aan een machine en daardoor een been kwijtraakt. Na jarenlang procederen acht de Hoge Raad de opdrachtgever aansprakelijk voor de geleden schade. Dat de ZZP’er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten maakte niet uit in de aansprakelijkheidskwestie: het heeft alleen invloed op de hoogte van het schadebedrag.

Door de uitspraak heeft iedere ZZP’er nieuwe rechten om zijn schade te claimen, ook als deze in het verleden heeft plaatsgevonden. Er geldt namelijk een wettelijke claimtermijn van 5 jaar, of men nu verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid of niet. ZZP’ers die zelf een ongeval hebben gekregen tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever doen er dan ook goed aan om vanaf nu gebruik te maken van de mogelijkheid om een claim in te dienen via een letselschadeadvocaat.

OngevalClaimen.nl is een landelijk werkende onafhankelijke organisatie werkend met letselschadeadvocaten. Wij helpen slachtoffers van ongevallen gratis hun schade te verhalen op de aansprakelijke partij, zodat zij niet met lege handen blijven zitten. Wij roepen ZZP’ers op hun schade (ook uit het verleden) bij ons kosteloos te melden. Of iemand in aanmerking komt voor het verhalen van zijn schade kan eenvoudig online getoetst worden met de letselschade test. Voor meer vrijblijvende informatie en het indienen van claims bezoek de website www.OngevalClaimen.nl

Een ongelukje zit helaas in een klein hoekje en zo ook op voor ZZP’ers. Wees verstandig en meld het bedrijfsongeval op www.OngevalClaimen.nl of je nu verzekerd bent of niet. Een bij dit landelijke initiatief aangesloten advocaat kan je letselschade kosteloos verhalen.

Keywords: zzp, arbeidsongeschiktheid dekking, letselschade melden, aansprakelijkheid schade, schadevergoeding

Twitter

Over ons

smartengeldberekenen.nl
Landelijk onafhankelijk instituut voor gratis advies over letselschade en smartengeld
kantoor

Smartengeld heeft een beoordeling van 9,6